Via de medezeggenschapsraad van ons Kindcentrum

zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. Over verschillende onderwerpen praat de medezeggenschapsraad mee. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat er een besluit genomen wordt. Daarmee is de medezeggenschapsraad een belangrijk orgaan binnen de school.

Wat wij in vergaderingen bespreken:

  • Personeelszaken
  • Beleid en organisatie van het Kindcentrum
  • Financiën
  • Passend onderwijs

Wist u dat…

Wij als speerpunten op onze agenda hebben staan :

  • Ouderbetrokkenheid 3.0
  • Transitie naar KC-raad

En dat…

Wij graag ook uw meningen, ideeën en tips horen.

Een vergadering bijwonen?

Meld je even voordat je komt: mr@demarel.nl

Vergaderdata

02-11-202319.30 uur
07-12-202319.30 uur
25-01-202419.30 uur
21-03-202419.30 uur
16-05-202419.30 uur
27-06-202419.30 uur (deze vergadering onder voorbehoud0
11-07-202417.00 uur (alleen voor MR leden)