Kindcentrum De Marel

Een plek waar ieder kind zichzelf kan zijn en waar vertrouwen en veiligheid voorop staan. Wij nodigen je graag uit voor een bezoek aan ons kindcentrum! Of kijk voor een impressie op facebook.

Ons onderwijs

Wij streven naar een onderwijsvorm waarbij in de ochtend basisvakken als rekenen, spelling, lezen en schrijven gestructureerd in verschillende niveaus worden aangeboden in een leerstofjaarklassengroep met een of twee vaste leerkrachten. In de middag richten wij ons op thematisch werken waarbij onder andere techniek, creatieve vakken, muziek en sport verwerkt worden in een thema waar kinderen volgens een circuitmodel mee aan de slag gaan. Onze kinderen vormen straks de maatschappij in 2032. Met een breed aanbod en stimulerend onderwijs werken wij aan een goede basis.

De brede school

Wij hebben een ruim aanbod aan naschoolse activiteiten die aansluiten op de thema’s in het onderwijs. Hieraan zijn (kleine) kosten verbonden. In september en december ontvangen ouders het programma. De activiteiten starten altijd om 14.45 uur. Kinderen die meedoen worden om 14.30 uur opgevangen door een teamlid die zorgt dat elk kind bij de juiste activiteit terecht komt. Ouders halen hun kinderen zelf op tijd op. Kinderen die gebruik maken van de NSO worden door de NSO-medewerker opgehaald. Inschrijven kan hier.

Onze ambities

Wij  willen een breed kindcentrum met een buurtfunctie zijn. Ondernemend en thematisch leren zit verweven in ons onderwijs, waarbij wij talenten optimaal ontwikkelen. Cultuur met kwaliteit, dans, muziek en drama zijn een onderdeel van ons lesprogramma en van het naschoolse aanbod.

Daarbovenop bieden wij een digitale leeromgeving die aansluit bij maatschappelijke ontwikkelingen. Vanuit geïnternationaliseerd onderwijs geven wij les in het Engels vanaf groep 1. Met een team van leerkrachten en pedagogisch medewerkers die onderling goed samenwerken streven wij naar gemotiveerde leerlingen die eigenaar zijn van hun eigen leerproces.

Onze identiteit

‘Ontdek je talent. Je bent een kind van de Marel!’ deze slogan definieert waar wij voor staan. Voor ons  betekent het:

 • Kinderen ruimte geven om onbevangen, leergierig en zichzelf te zijn.
 • Talenten van kinderen ontdekken en ontwikkelen.
 • Samen onderwijzen en opvoeden.
 • Zorgen dat kinderen onze school verlaten als sterk individu.

Zelfstandig samen zijn

Wij leggen de nadruk op het zelf vinden van oplossingen voor vragen of problemen. Zelfstandig werken en samenwerken zijn daarbij belangrijk. De leerlingen worden gestimuleerd om zelf op zoek te gaan naar antwoorden en zelf verantwoordelijk te zijn voor hun prestaties. Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling gebruiken wij de methode ‘Goed gedaan!’ en de schoolafspraken uit ‘Goed geregeld’.

Ook geven wij Rots en Water-lessen zodat kinderen oog krijgen voor de eigen en elkaars grenzen. Kinderen van De Marel leren om, vanuit eigen verantwoordelijkheid, goed te verwoorden hoe ze in hun vel zitten. Voor dit alles is vertrouwen de basis. Daarom werken wij aan een omgeving waarin vertrouwen krijgen en vertrouwen geven vanzelfsprekend is.

Onze schooltuin is onze grote trots

Het is een verlenging van het klaslokaal in de buitenlucht met als doel de leerlingen op een speelse wijze bezig te laten zijn met planten, bloemen en met het leven in de natuur. 

Ons team

Wij beschikken over een enthousiast en betrokken onderwijsteam met veel ervaring. Naast  hun werk als groepsleerkracht hebben alle leerkrachten een specialiteit waarmee zij hun collega’s ondersteunen.

Met zestien basisscholen, waaronder één school voor speciaal basisonderwijs, staan wij voor een breed en dekkend aanbod van openbaar basisonderwijs in de IJmond. Samen zijn wij IJmare en werken wij met energie en enthousiasme elke dag opnieuw aan het best mogelijke onderwijs.

Onderwijsuitgangspunten

 • Samen spelen, samen leren, samen groeien.
 • Kinderen ruimte geven om onbevangen, leergierig en zichzelf te zijn.
 • Talenten van kinderen ontdekken en ontwikkelen.
 • Samen onderwijzen en opvoeden.
 • Kinderen verlaten onze school als sterk individu.
 • Grote nadruk op het zelf vinden van oplossingen voor vragen of problemen.
 • Zelfstandig werken en samenwerken.
 • Vertrouwen is de basis.