Spelen, leren, groeien

Ontdek bij ons je talent

Een stimulerende en uitdagende leer- en speelomgeving

KC De Marel combineert breed onderwijs met opvang, zorg, welzijn, sport en cultuur. Wij bieden leerlingen een stimulerende en uitdagende leer- en speelomgeving zodat zij hun talenten leren ontdekken en ontwikkelen. Wij staan open voor iedereen, met respect voor ieders culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond.

Wat is eigenlijk een kindcentrum?

KC is de afkorting van kindcentrum: een locatie waar kinderopvang, onderwijs en buitenschoolse opvang samenwerken in het belang van de ontwikkeling van kinderen. Wij hebben één directie, één team en wij werken vanuit één pedagogisch beleid. Zo kan het kind in één lijn doorgroeien vanaf de peuteropvang tot het moment dat hij of zij naar het voortgezet onderwijs gaat. Alle voorzieningen zijn onder één dak waardoor de kinderen school, opvang en vrije tijd makkelijk kunnen combineren.

Docent aan het woord:

“Wij willen dat kinderen plezierig opgroeien, dat zij fijn kunnen spelen en leren binnen en buiten schooltijd.”

Een plek waar je jezelf kunt zijn

KC de Marel biedt een plek waar je jezelf kunt zijn en je kunt toewerken naar wat je nog meer wilt zijn. Waar vertrouwen en veiligheid voorop staan. Waar eigenaarschap, zelfstandigheid en samenwerken nodig zijn om je als kind te kunnen ontwikkelen. Waar creativiteit in de breedste zin van het woord gebruikt mag worden. En waar je mag genieten en mag werken aan je dromen.

Onze kernwaarden zijn:

Ontwikkeling

Persoonlijke vorming en ontwikkeling van talent staat voorop.

Vertrouwen

Wij zien vertrouwen en veiligheid als basis voor ontwikkeling.

Betrokkenheid

Samen zorgen wij voor optimaal onderwijs, met elkaar als team, met ouders en de kinderen.

Kom kennismaken

Je bent van harte welkom om de sfeer te proeven op KC De Marel, de plek waar kinderen mogen zijn wie ze zijn en kunnen werken aan wat zij nog meer willen zijn.

Samen spelen, samen leren, samen groeien

Bij KC De Marel krijgen kinderen een gevarieerd, uitdagend en afwisselend dagprogramma. Onderwijs, opvang, ontwikkeling, opvoeding en ontspanning op één plek. Een sluitend aanbod over de gehele dag, passend bij de behoeften van ieder kind.

Het onderwijs

Vanaf 4 jaar kunnen kinderen bij ons naar de basisschool. Wij hebben op dit moment 9 groepen: 2 kleutergroepen, groep 3 t/m 8.

De brede school

Aansluitend op de thema’s binnen het onderwijs, organiseren wij voor de verschillende groepen, activiteiten na lestijd. Hieraan zijn (kleine) kosten verbonden.

Peuteropvang

Ons kindcentrum heeft 2 peutergroepen, waaronder twee speciale VVE groepen. Zij beschikken in ons gebouw over twee eigen lokalen die gedeeld worden met de naschoolse opvang.

Kinderopvang

Welschap Heemskerk Kinderopvang verzorgt naschoolse opvang binnen de school. De kinderen worden iedere dag opgevangen door een vast team pedagogische medewerkers.

Ook werken bij een bevlogen onderwijsinstelling?

Deze school maakt deel uit van IJmare waar alle mogelijkheden zijn om je verder te ontwikkelen als leerkracht of als ondersteunende professional. Met 16 scholen en ruim 350 gedreven collega’s gaan wij elke dag voor het best mogelijke onderwijs in de IJmond.