Home

 
De Marel (voorheen basisschool Tweespan, Peuteropvang de Karekiet en BSO Ratatouille)) ontwikkelt zich tot een kind centrum (KC). Naast onderwijs kunt u bij ons terecht voor voorschoolse opvang, peuteropvang, naschoolse opvang en activiteiten na school.

De school werkt nauw samen met Welschap Heemskerk en MET Heemskerk. Er wordt gewerkt met een gezamenlijke visie op het leren en de ontwikkeling van de kinderen. Er worden activiteiten georganiseerd in de naschoolse tijd, die in het verlengde liggen van wat onder schooltijd plaatsvindt.

Als ouder staat het u vrij om al dan niet van deze diensten gebruik te maken. Wij willen een zo breed mogelijk aanbod voor uw kind te realiseren.

Wat is eigenlijk een KC?
Wij zorgen samen voor onderwijs, kinderopvang en activiteiten voor kinderen van 2 tot 12 jaar.
We willen dat kinderen plezierig opgroeien, dat zij fijn kunnen spelen en leren binnen en buiten schooltijd.
Voor ouders is het fijn dat alle voorzieningen onder één dak zijn en dat hun kinderen school, opvang en vrije tijd makkelijk kunnen combineren.
Visie
Samen spelen, samen leren, samen groeien. Onderwijs en opvang samen onder één dak “je bent een kind van De Marel!

Schooltijden
Alle groepen hebben bij ons gelijke schooltijden:
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag gaan wij van 8.30 uur tot 14.30 uur naar school.
Alle leerlingen lunchen op school in een pauze van 3 kwartier.
Op woensdag gaan wij van 8.30 uur tot 12.15 uur naar school. De leerlingen lunchen dan thuis of op de naschoolse opvang.
BSO (voor-en naschoolse opvang) 7.30 uur tot 18.30 uur
Peuteropvang ma di do vrij  8.30 – 12.30 uur 

Aangepaste schooltijden ivm Corona

Peuteropvang 8.35 uur

Uitgaan 12.35 uur

Groep 3 t/m 8  inloop 8.20 uur -8.30 uur de kinderen mogen direct naar binnen

Uitgaan: 14.30

Op woensdag 12.15 uur (6 t/m 8)

Kleutergroepen 8.15 uur (1/2c) 8.20 uur (1/2a) en 8.25 uur ( 1/2b)

Uitgaan:14.15 uur (1/2c) en 14.20 uur  (1/2a) en 14.25 uur (1/2b)

Op woensdag 12.00 uur (1/2c) 12.10 uur (1/2a) 12.15 uur (1/2b)

Corona beleid De Marel 2020-2021

De thuiswerkprogramma’s kunt u terugvinden bij de diverse groepen

 

KC De Marel is onderdeel van:

De Basisschool

Wij streven naar een onderwijsvorm waarbij de basisvakken zoals rekenen, spelling, lezen en schrijven in de ochtend goed gestructureerd in verschillende niveaus worden aangeboden in een …

Meer info > Aanmelden >

Peuteropvang

Binnen ons kindcentrum hebben wij 3 peutergroepen, waaronder twee speciale VVE groepen. Zij beschikken in ons gebouw over twee eigen lokalen, deze lokalen worden …

Meer info > Inschrijven >

 

Kinderopvang

De naschoolse opvang  beschikt over twee eigen lokalen. Welschap Kinderopvang verzorgt naschoolse opvang (NSO); een inpandige, kleinschalige NSO. In een huislijke omgeving worden de kinderen …

Meer info > Inschrijven >

 

De Brede School

MET Heemskerk organiseert op De Marel verschillende activiteiten na schooltijd. U kunt hierbij denken aan typevaardigheid, Paardensprong (schaken voor beginners), kinderkunstatelier en een kookclub die …

Meer info > Inschrijven >