De Peuteropvang

Binnen ons kindcentrum hebben wij 3 peutergroepen, waaronder twee speciale VVE groepen.
Zij beschikken in ons gebouw over twee eigen lokalen, deze lokalen worden gedeeld met de naschoolse opvang.
Ook kunnen zij gebruiken maken van onze mooie ruime speelplaats, schooltuin en gymzaal.

De leerkrachten van groep 1 t/m 3 werken samen met de pedagogisch medewerkers met een doorgaande lijn binnen het VVE programma (vroeg, voorschoolse educatie) nog beter te borgen.

 

 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website:
Welschapkinderopvang.nl
of mail ons met uw vraag: kinderopvang@welschap.nl

De Basisschool

Wij streven naar een onderwijsvorm waarbij de basisvakken zoals rekenen, spelling, lezen en schrijven in de ochtend goed gestructureerd in verschillende niveaus worden aangeboden in een …

Meer info > Aanmelden >

Peuteropvang

Binnen ons kindcentrum hebben wij 3 peutergroepen, waaronder twee speciale VVE groepen. Zij beschikken in ons gebouw over twee eigen lokalen, deze lokalen worden …

Meer info > Inschrijven >

 

Kinderopvang

De naschoolse opvang  beschikt over twee eigen lokalen. Welschap Kinderopvang verzorgt naschoolse opvang (NSO); een inpandige, kleinschalige NSO. In een huislijke omgeving worden de kinderen …

Meer info > Inschrijven >

 

De Brede School

MET Heemskerk organiseert op De Marel verschillende activiteiten na schooltijd. U kunt hierbij denken aan typevaardigheid, Paardensprong (schaken voor beginners), kinderkunstatelier en een kookclub die …

Meer info > Inschrijven >