Het team

Wij beschikken over een enthousiast en betrokken onderwijsteam met veel ervaring. Naast de groepsleerkrachten en pedagogisch medewerkers (peuteropvang en buitenschoolse opvang) beschikken wij over een vakleerkracht gym en meerdere onderwijsassistenten. Wij besteden veel aandacht aan gezamenlijke nascholing. Het van en met elkaar leren staat centraal.

Naast hun werk als groepsleerkracht hebben alle leerkrachten een specialiteit waarmee zij hun collega’s ondersteunen.