Over ons

De Marel (voorheen basisschool Tweespan, Peuteropvang de Karekiet en BSO Ratatouille)) ontwikkelt zich tot een kind centrum (KC). Naast onderwijs kunt u bij ons terecht voor voorschoolse opvang, peuteropvang, naschoolse opvang en activiteiten na school.
De school werkt nauw samen met Welschap Heemskerk en MET Heemskerk. Er wordt gewerkt met een gezamenlijke visie op het leren en de ontwikkeling van de kinderen. Er worden activiteiten georganiseerd in de naschoolse tijd, die in het verlengde liggen van wat onder schooltijd plaatsvindt.

Als ouder staat het u vrij om al dan niet van deze diensten gebruik te maken. Wij willen een zo breed mogelijk aanbod voor uw kind te realiseren.

Wat is eigenlijk een KC?
Wij zorgen samen voor onderwijs, kinderopvang en activiteiten voor kinderen van 2 tot 12 jaar.
We willen dat kinderen plezierig opgroeien, dat zij fijn kunnen spelen en leren binnen en buiten schooltijd.
Voor ouders is het fijn dat alle voorzieningen onder één dak zitten en dat hun kinderen school en vrije tijd makkelijk kunnen combineren.

Visie
Samen spelen, samen leren, samen groeien. Onderwijs en opvang samen onder één dak “je bent een kind van De Marel!