De Kinderopvang

De naschoolse opvang  beschikt over twee eigen lokalen.

Welschap Heemskerk Kinderopvang verzorgt naschoolse opvang (NSO); een inpandige, kleinschalige NSO.
In een huislijke omgeving worden de kinderen iedere dag opgevangen door een vast team van twee of drie pedagogisch medewerkers.

Welschap Kinderopvang is een ervaren aanbieder van kinderopvang.
Dit merkt u als ouder aan een herkenbare en heldere werkwijze en de aandacht voor het blijven verbeteren van de opvangkwaliteit.
De medewerkers zijn betrokken, enthousiast en bezorgen uw kind ontspanning en plezier na schooltijd.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website:
Welschapkinderopvang.nl
of mail ons met uw vraag: kinderopvang@welschap.nl

De Basisschool

Wij streven naar een onderwijsvorm waarbij de basisvakken zoals rekenen, spelling, lezen en schrijven in de ochtend goed gestructureerd in verschillende niveaus worden aangeboden in een …

Meer info > Aanmelden >

Peuteropvang

Binnen ons kindcentrum hebben wij 3 peutergroepen, waaronder twee speciale VVE groepen. Zij beschikken in ons gebouw over twee eigen lokalen, deze lokalen worden …

Meer info > Inschrijven >

 

Kinderopvang

De naschoolse opvang  beschikt over twee eigen lokalen. Welschap Kinderopvang verzorgt naschoolse opvang (NSO); een inpandige, kleinschalige NSO. In een huislijke omgeving worden de kinderen …

Meer info > Inschrijven >

 

De Brede School

MET Heemskerk organiseert op De Marel verschillende activiteiten na schooltijd. U kunt hierbij denken aan typevaardigheid, Paardensprong (schaken voor beginners), kinderkunstatelier en een kookclub die …

Meer info > Inschrijven >