Brede School

MET Heemskerk organiseert op De Marel verschillende activiteiten na schooltijd.
U kunt hierbij denken aan typevaardigheid, Paardensprong (schaken voor beginners), kinderkunstatelier en een kookclub die kookt met groenten uit eigen tuin.
Natuurlijk is er iedere woensdag de Spel-doe-middag en elke maand de Kinderdisco.

Alle Zó-breed-activiteiten worden met aparte folders aangekondigd.
Daarin staat ook hoe men zijn of haar kind kan inschrijven.
De brede schoolcoördinator is ieder donderdagmiddag op school aanwezig voor al uw vragen.
U kunt bij haar ook terecht voor vragen over de buurt.

 

Bekijk voor meer informatie de onderstaande websitepagina:

http://www.metheemskerk.nl/activiteiten

 

De Basisschool

Wij streven naar een onderwijsvorm waarbij de basisvakken zoals rekenen, spelling, lezen en schrijven in de ochtend goed gestructureerd in verschillende niveaus worden aangeboden in een …

Meer info > Aanmelden >

Peuteropvang

Binnen ons kindcentrum hebben wij 3 peutergroepen, waaronder twee speciale VVE groepen. Zij beschikken in ons gebouw over twee eigen lokalen, deze lokalen worden …

Meer info > Inschrijven >

 

Kinderopvang

De naschoolse opvang  beschikt over twee eigen lokalen. Welschap Kinderopvang verzorgt naschoolse opvang (NSO); een inpandige, kleinschalige NSO. In een huislijke omgeving worden de kinderen …

Meer info > Inschrijven >

 

De Brede School

MET Heemskerk organiseert op De Marel verschillende activiteiten na schooltijd. U kunt hierbij denken aan typevaardigheid, Paardensprong (schaken voor beginners), kinderkunstatelier en een kookclub die …

Meer info > Inschrijven >