Ouder informatie

Ouderbetrokkenheid betekent in essentie niets anders dan dat ouders meeleven met het wel en wee van hun kind. In het onderwijs wordt de term gebruikt om aan te geven dat ouders een onmisbare schakel zijn in de relatie tussen KC en leerling. Ouders en KC hebben elkaar gedurende de hele schoolcarrière – van voorschool tot en met voortgezet onderwijs – nodig: als partners in de opvoeding, als klankbord, in de medezeggenschap op school, als vrijwilliger of ‘gewoon’ als gesprekspartner.

Bij ons op De Marel zijn gelukkig heel veel ouders actief. Binnen ons moderne onderwijs kunnen en willen wij niet zonder hulp van ouders. Niet alleen de medezeggenschapsraad en ouderraad spelen een belangrijke rol. Ook heel veel andere ouders zetten zich in voor ons KC.

Wij noemen een paar voorbeelden van activiteiten en dingen waar ouders bij helpen:

  • lezen
  • excursies
  • festiviteiten
  • schooltuin
  • crea-ochtenden 
  • sportactiviteiten