Onze ondersteuning aan uw kind

Het schoolondersteuningsprofiel maakt deel uit van het schoolplan van De Marel. U leest hier welke mogelijkheden onze school heeft voor de ondersteuning van leerlingen met uiteenlopende onderwijsbehoeften. De school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond. Daarnaast vormt het een schoolspecifieke uitwerking van de afspraken die binnen het samenwerkingsverband zijn gemaakt. Er valt te lezen welke ondersteuning wordt geboden aan onze leerlingen en op welke wijze deze ondersteuning binnen de school is georganiseerd. Daarmee worden ook de grenzen van de mogelijkheden op school aangegeven. Tot slot vindt u in dit schoolondersteuningsprofiel een ‘checklist op één A4’. Hier is in één oogopslag terug te vinden welke ondersteuning de school biedt. Profielen zijn globaal vergelijkbaar op de site www.passendonderwijsijmond.nl. Zo ontstaat er een overzicht van de ondersteuning die binnen het samenwerkingsverband PO IJmond geboden wordt.

Ondersteuningsprofiel 2018-2019