Medezeggenschapsraad MR

Op school worden iedere dag beslissingen genomen, grote en kleine. Beslissingen die van invloed zijn op het onderwijs aan de kinderen en op het werk van personeelsleden. Daarom hebben ouders en personeelsleden inspraak op het beleid van de school. Die inspraak is geregeld via de medezeggenschapsraad (MR).

In de MR houden 3 ouders en 3 personeelsleden vinger aan de pols. Belangrijke veranderingen worden door de schoolleider voorgelegd aan de MR. De MR bekijkt of die veranderingen goed en nodig zijn. Pas nadat de MR akkoord gaat kan de schoolleider de verandering doorvoeren.

De MR kan ook zelf initiatief nemen en de schoolleider vragen een knelpunt op te lossen. De MR behandelt zaken van algemene aard, nooit individuele klachten of problemen.

De MR vergaderingen zijn in principe openbaar en kunnen door belangstellenden worden bijgewoond. Daarnaast bestaat natuurlijk de mogelijkheid voor iedere ouder naar deelnemers van de MR te stappen of te mailen en zijn vragen of mening over welk onderwerp dan ook kenbaar te maken. Of de MR er iets mee kan doen hangt af van de bevoegdheden die zijn vastgelegd in de WMS (Wet op de Medezeggenschapsraad Onderwijs). In het MR reglement is precies beschreven wanneer de MR om advies of instemming gevraagd moet worden.

De volgende ouders en teamleden maken deel uit van de MR.

 • Tomas Kippersluis (ouder/voorzitter)
 • Katinka Seeburger (ouder)
 • Jos Gabel (ouder)
 • Bernadette Hollander (leerkracht)
 • Meryam El Bachiri (leerkracht)
 • Elien Sturk (leerkracht)

MR vergaderingen 2021/2022:

 • Donderdag 14 oktober (19.30)
 • Dinsdag 30 november (19.30)
 • Woensdag 19 januari (19.30)
 • maandag 28 februari (19.30)
 • Dinsdag 5 april (19.30)
 • Woensdag 18 mei (19.30)
 • Donderdag 7 juli (17.15)

Voor vragen en/of mocht u interesse hebben om een vergadering bij te wonen, dan graag vooraf aanmelden per mail: mrdemarel@opoijmond.nl 

Notulen schooljaar 2021-2022

Notulen MR september 2021

Notulen MR oktober 2021