Internationalisering

VVTO Engels

Iedere klas heeft minimaal een half uur per week les in het Engels. Tijdens deze les spreken zowel de leerkrachten als de leerlingen Engels. Door tijdens de les alleen Engels te spreken, wordt voorkomen dat kinderen in zinnen twee talen door elkaar gaan gebruiken.

In de groep 1 t/m 4 wordt gewerkt met de methode Ipockets. Tijdens de lessen wordt er gebruik gemaakt van een handpop en interactieve spelletjes, liedjes en filmpjes. Elke les begint en eindigt met een liedje. Dit is voor de kinderen het teken dat er alleen maar Engels gesproken gaat worden. In deze groepen ligt de nadruk alleen maar op luisteren en spreken. Ze leren hierdoor de klanken en melodieën van de taal. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het digitaal schoolbord. De groepen 5 t/m 8 gebruiken de methode Our Discovery Island. Hierin worden ze meegenomen in een verhaal langs ruimte eilanden. Ze maken verschillende avonturen mee en leren zo de Engelse taal. In deze groepen wordt er ook gewerkt met het schrijven en lezen van het Engels. Ook deze methode is digitaal en wordt via het digitaal schoolbord en de Ipads aangeboden. De leerlingen hebben ook de beschikking over een spel waarin ze nog meer kunnen oefenen met de Engelse taal.
Beide methodes sluiten op elkaar aan en zullen er voor zorgen dat de leerlingen een goed niveau van Engels hebben aan het einde van hun schoolloopbaan.