Ons onderwijs

In samenwerking met Welschap Heemskerk en MET Heemskerk combineren wij onderwijs, opvang en vrije tijd. Alles onder één dak in een veilige omgeving voor uw kind. Samen leren, samen spelen, samen groeien!

Wij streven naar een onderwijsvorm waarbij de basisvakken zoals rekenen, spelling, lezen en schrijven in de ochtend goed gestructureerd in verschillende niveaus worden aangeboden in een leerstofjaarklassengroep met een of twee vaste leerkrachten. In de middag willen wij ons meer gaan richten op het thematisch werken waarbij zaakvakken, techniek, creatieve vakken, muziek, sport etc. geïntegreerd worden in een thema waar kinderen volgens een circuitmodel mee aan de slag gaan.

Onze kinderen vormen straks de maatschappij in 2032. Welke vaardigheden zijn dan echt van belang?

Middels deze vorm van onderwijs en organisatie zijn kinderen meer betrokken en worden deze vaardigheden optimaal ontwikkeld.

Inspectie vh Onderwijs- 16.153- definitief rapport onderzoek Tweespan- 06-04-2016