De Basisschool

De Marel (voorheen basisschool Tweespan, Peuteropvang de Karekiet en BSO Rata-touille)) ontwikkelt zich tot een kind centrum (KC). Naast onderwijs kunt u bij ons terecht voor voorschoolse opvang, peuteropvang, naschoolse opvang en activiteiten na school.

De school werkt nauw samen met Welschap Heemskerk en MET Heemskerk. Er wordt gewerkt met een gezamenlijke visie op het leren en de ontwikkeling van de kinderen. Er worden activiteiten georganiseerd in de naschoolse tijd, die in het verlengde liggen van wat onder schooltijd plaatsvindt.

KC De Marel is onderdeel van:

De Basisschool

Wij streven naar een onderwijsvorm waarbij de basisvakken zoals rekenen, spelling, lezen en schrijven in de ochtend goed gestructureerd in verschillende niveaus worden aangeboden in een …

Meer info > Aanmelden >

Peuteropvang

Binnen ons kindcentrum hebben wij 3 peutergroepen, waaronder twee speciale VVE groepen. Zij beschikken in ons gebouw over twee eigen lokalen, deze lokalen worden …

Meer info > Inschrijven >

 

Kinderopvang

De naschoolse opvang  beschikt over twee eigen lokalen. Welschap Kinderopvang verzorgt naschoolse opvang (NSO); een inpandige, kleinschalige NSO. In een huislijke omgeving worden de kinderen …

Meer info > Inschrijven >

 

De Brede School

MET Heemskerk organiseert op De Marel verschillende activiteiten na schooltijd. U kunt hierbij denken aan typevaardigheid, Paardensprong (schaken voor beginners), kinderkunstatelier en een kookclub die …

Meer info > Inschrijven >