GIP

GIP (Groepsgericht en Individueel gericht Pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht)

In ons KC wordt rekening gehouden met verschillen tussen leerlingen. Dit houdt in dat niet iedereen in hetzelfde tempo en met dezelfde resultaten de leerstof zal kunnen doorlopen. Ook kan het noodzakelijk zijn, voor korte of langere tijd, een leerling een aangepast reken-, spelling- of taalprogramma te laten volgen. Voor de leerkracht betekent dit dat meerdere instructiemomenten voor meerdere groepen kinderen ingepland en uitgevoerd moeten worden. Om onderwijs op maat te bieden wordt op school gewerkt met het GIP-model.

Groepsgericht en Individueel gericht Pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht.

Wat betekent dit nu voor het KC, de leerkrachten en de leerlingen? Het werken volgens het GIP-model bestaat uit het lopen van een trap met 5 treden, die onderling nauw verband houden:
• Organisatie
• Zelfstandigheid
• Instructie
• Sociaal-emotionele ontwikkeling
• Samenwerken

Het werken in de groepen
Groep 1 en 2

Wij werken met heterogene kleutergroepen, dat wil zeggen dat kleuters van alle leeftijden (4, 5 en 6 jaar) bij elkaar zitten. Dit heeft een pedagogische reden. Op deze wijze ontstaan er groepen waarin kinderen elkaar goed kunnen helpen en elkaar stimuleren in hun ontwikkeling. Bijkomend voordeel is dat de instroom van nieuwe kleuters over de kleutergroepen verdeeld kan worden, er ontstaan zo in opbouw en samenstelling gelijkwaardige kleutergroepen. De meeste activiteiten in de kleutergroepen worden in hoeken zoals de bouwhoek, huishoek en lees- en schrijfhoek aangeboden. Er is ook een wisselhoek waar verschillende thema’s aan de orde komen; bij de thema’s wordt bekeken of er zinvolle excursiemogelijkheden zijn.

Vanaf groep 3

In de groepen 3 en 4 wordt een overgang gemaakt naar een meer adaptieve (onderwijs op maat) aanpak, waarbij de individuele mogelijkheden van kinderen zoveel mogelijk worden ontwikkeld. Aan het eind van groep 4 dienen de kinderen zich de basis eigen te hebben gemaakt om in groep 5 t/m 8 het onderwijsproces (zoveel mogelijk afgestemd op het niveau van elk kind) te vervolgen. Als de kinderen onze school hebben doorlopen, krijgen zij een passend advies om de juiste keuze voor het voortgezet onderwijs te kunnen maken.